Zodyak nedir? zodyak neyi ifade eder?


Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18° genişliğinde, içinde Güneş’in ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş’in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka birşey değildir; diğer bir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir.

Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23° eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktada keser; ilkbahar ekinoksu ya da “Koç’un ilk noktası” (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu. Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360°) zodyağm 12 burcundan geçer. Oysa, çok iyi bilinmektedir ki Güneş’in zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüşüdür.

Zodyağın 12 burcu Antik Çağ’da görülüp tanımlanan 12 sabit takımyıldıza karşılık gelir ve bunlar, o dönemdeki adlarını
korurlar: boylamları, Koç’un ilk noktasından (0° Koç’tan 360° Balık’a) yola çıkarak geleneksel olarak belirlenmiş,Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık.

Şu halde, astrolojik zodyak burcu, bizim dünyadaki konumumuza göre Güneş’in mevsimlik durumunun belirtilmesidir: Zodyak kurulduğu sırada kendisine karşılık gelen takımyıldızın adını taşır. Son olarak da, her burcun genellikle, 10’ar günlük üç “dekanat”a bölündüğünü belirtelim.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir