Yüksel Arslan kimdir?


yuksel-arslan

Yüksel Arslan, gerçeküstü öğelerden hareketle özgün bir anlatıma ulaşan yapıtlarıyla tanınır. Bir süre İÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde eğitim görmüş ama resme olan ilgisinden ötürü eğitimini yarım bırakarak bütünüyle resim çalışmalarına yönelmiştir.

1955ten sonra toprak, bal, yumurta akı ve kan gibi çeşitli malzemelerden oluşan özgün bir teknikle çalışmış ve bundan sonra yapıtlarının hemen hepsinde aynı tekniği uygulamıştır.

1955Te Maya Sanat Galerisinde; ilişki, Davranış, Sıkıntılara Övgü adını verdiği il kişisel sergisi arayış dönemi adını verdiği ilk kişisel sergisi arayış dönemi ürünleri sayılır. 1961’deki galerici Raymond Cordier ve kuramcı yazar Breton’un davetlisi olarak Fransa’ya gitmiş ve Paris’e yerleşerek çalışmalarını bu kentte sürdürmüştür.

1955-61 arasında gerçekleştirdiği Pballisme dizisi erotik dönem yapıtlarına örnektir. Başlangıçta Klee, Mıchaux, Mıraogiib sanatçılardan etkilenmekle birlikte daha sonra, geleneksel Doğu Minyatür’ünden ve halk sanatından, siyah Kalem’in figürlerinden ve Karagöz tiplerinden esinlenmiştir.

Hat ve nakış sanatının geleneksel çizgiselliğini benimseyen sanatçının yapıtlarında tek renklilik egemendir. Klasik ve akademik resme karşı Arslan 1960’ların ikinci yarısında kişisel deneylerinden ve bilinçaltının düşsel dünyasından hareketle, yer yer de Freud ve Jung’un yaklaşımlarını anımsatan cinsel ve erotik yönü ağır basan resimler gerçekleştirmiştir.

Düşsel dönem olarak adlandırılabilecek bu resimlerini önce Fransa’da, 1967’de de Türkiye’de sergilemiştir. 1968-69’da el yazmalardan etkilenerek yabancılaşmalar adını verdiği bir dizi küçük resim yapmıştır.

Ardından toplumsal içeriğe ağırlık veren sanatçı Karl Marx’un Kapital’i için 30 kadar resim gerçekleştirmiştir. Bu resimlerinde yer yer simgesel özelliklerde yer veren sanatçının resimleri hem sergilemiş hem de 1975’te Paris’te basılan kitabın içinde yer almıştır. Toplumcu dönem olarak adlandırılan bu eğilimi 1970’erde de sürmüş, ardından 1980’lerde daha önceki sanat anlayışının etkilerinin de görüldüğü etkiler adını verdiği resimlerini gerçekleştirmeye başşamıştır.

1985’te tamamladığı bu çalışmaları birleşimci dönem ürünleri olarak tanımlanabilir. Bu dizinin bir devamı niteliğindeki Autoarture’ler dizisine ise 1984’te başlamıştır. Arslan, 1981 Sedat Simavi Vaktfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü İlhan Koman’la paylaşmıştır.

Yüksel Arslan, 84 yaşında Paris’te hayatını kaybetti.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir