Uygur Devleti özellikleri


Uygur Devleti (744-840)

Uygur Devleti özellikleri

 • Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan’dır.
 • Uygurların merkezi Ötüken’dir.
 • Türk tarihinde ilk defa şehir ve kasabalar kurarak sanat, ticaret ve tarımla uğraşmışlardır.
 • Kutluk Bilge Kül Kağan’ın ölümünden sonra yerine Moen-Çur (Bayan-Çur) geçmiştir. Uygurlar en parlak dönemini Moyen-Çur Döneminde yaşanmıştır.
 • Moyen-Çur’un ölümü üzerine oğlu Bögü Kağan geçmiştir.
 • Uygarlık bakımından diğer Türk devletlerinden daha ileridirler. Kendilerine özgü 18 harften oluşan Uygur alfabesini kullanmışlardır.
 • Çinlilerle olan iyi ilişkiler sonucunda Uygurlar kağıt ve matbaayı kullanmıştır. Uygurlar ilk kez kütüphane kuran Türk devleti olma özelliğine sahiptir.
 • Geleneksel Gök Tanrı inancı dışında bir inanış ilk kez Uygurlarda görülür. Böğü Kağan Döneminde Mani inancı Uygurlar arasında hızla yayılmıştır.
 • Bögü Kağan’dan sonra yerine Baga Tarkan geçmiştir.
 • Medeniyette çok ileri giden Uygurlar, Kırgızlar tarafıkndan yıkılmışlardır. Moğolların Türkleşmesinde ve devlet teşkilatı oluşturmalarında da önemli rol oynamışlardır.
 • Uygur Devleti yıkıldıktan sonra Kansu Uygur Devleti (Sarı Uygurlar) kurulmuştur. Bu devlet 1226’da Moğol egemenliğini kabul etmiştir. Uygur Devleti yıkıldıktan sonra kurulan diğer devlet ise Doğu Türkistan Uygur Devleti (Turfan Uygurları)’dır. Bu devlet 1209’da Moğol egemenliğini tanımıştır.

Not:Uygurların mimari eserleri vermeleri ve duvar resimleri yapmaları, ayrıca halktan toprak ve ev vergisi almaları yerleşik yaşama geçtiklerinin kanıtıdır.

Not: Mağara resmiyle duvar resmi farklı yorumlanabilir. Duvar resmi yerleşik hayatın bir kanıtıdır. Mağara resmi ise yerleşik hayatın kanıtı değildir.

Not: Uygurlar, Mani dinini kabul ederek savaşçılık özelliklerini yitirmişlerdir. Ayrıca Mani dininin etkisiyle Uygur hükümdarı “Ay Tengri” unvanını kullanmaya başlamıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe