izmir escort bayan

Uranyum nedir? özellikleri nelerdir? nerelerde Kullanılır?


Uranyum, 1800°C’a doğru eriyen, gümüş beyazlığında bir madendir. 1789′da Alman kimyacısı Martin Klaproth (1743-1817), pekblend denilen bir maden filizi içinde oksit halinde (uran) bulunan uranyumun varlığını keşfetti. Uranyumun, çoğu sarı ya da yeşil renkte pek çok oksidi ve tuzu vardır. Fransız kimyacısı Henri Becquerel (1852-1908) uranyumu inceleyerek 1896 yılında radyoaktiflik olayını ortaya çıkardı ve ondan iki yıl sonra ”’radyumu bulan Marie Curie bu olaya radyoaktiflik adını verdi.

 

Doğal uranyum, üç izutop’un, yani atomlarının kütlesi ve radyoaktiflik dereceleri bakımından aralarında bazı küçük farklar bulunan birbirine benzer üç kimyasal elementin karışımıdır. Nötronlarla “bombardıman edilen” uranyum 235 izotopu fisyon’a uğrar, yani çekirdeği kütlece eşit iki parçaya bölünür, uranyum 238 izotopu ise plütonyıım’a dönüşür.

Nükleer enerji üretiminin (nükleer reaktörler ve piller, atom bombalan) temel hammaddesi olan uranyum A.B.D.’de, Kanada’da ve Güney Afrika’da boldur. Bazı santralları beslemek için uranyumu “zenginleştirmek” gerekir; bu amaçla izotop ayırımı’na başvurarak madenin bileşimindeki en radyoaktif izotopların yüzde oranı arttırılır.

Uranyum’un Nükleer Özellikleri

Uranyumun, biri uranyum-238 (% 99,27), öteki uranyum-235 olan iki izotopu vardır. İkisi de uzun ömürlü alfa tanecikleri yayarlar ve bir dizi radyoaktif ürün vererek kurşuna dönüşürler. Urs yavaş hareket eden nötronlarla bombardıman edildiğinde, nükleer fizyona uğrayarak daha çok nötronu serbest bırakır. Bu nedenle, zincirleme tepkime sağlayan tek doğal maddedir.

Uranyum-238 bu koşullarda fizyona uğramaz, ama bir nötron soğurabilir ve başka nötronlar tarafından fizyona uğratılabilen sentetik bir element olan plütonyum oluşturarak, art arda radyoaktif değişikliklere uğrar. Bu nedenle, nükleer güç üretimi için.yalnızca doğal olarak oluşan uranyum-235′ infizyona uğratılmasının yanı sıra,aşırı miktarda uranyum-238 atomu plütonyuma dönüşürken fizyon sürecinde çıkan nötronların bir bölümünün ve plütonyumun kullanılması da olasıdır. Bu durum, dünyanın sınırlı uranyum kaynaklarından en iyi biçimde yararlanılmasını sağlar.

Uranyum kullanım alanları

  • Camlara renk vermede
  • Nükleer silah yapımında
  • Elektrik elde etmede
  • Zırh yapımında
  • Uçakların kanatlarında kullanılır.

Atom enerjisi üretimi için kullanılmadan önce uranyumun çok küçük bir pratik uygulaması bulunmaktaydı. Seramik alanında, fotoğrafçılık alanında, kimyevi reaksiyonlarda katalizör şeklinde ve daha birkaç işlemde kullanılmış olmasına rağmen, bütün bu işlemler uranyumun farklı bir element şeklinde istihsalini gerektirmiyor ve uranyum radyum endüstrisinin bir yan ürünü şeklinde üretiliyordu. Nükleer enerjinin kullanılmasında uranyum yöntemi, bu olayı tamamiyle değiştirmiştir: Uranyum asıl mamul, radyum ise daha az önemli bir yan ürün haline geldi.

Bütün uranyum izotopları nükleer yakıt şeklinde kullanılabilir. Tam bir parçalanma sağlanır ise bir paund (ortalama 454 gram) yakıt 10.000 kilowatt – saat enerji vermektedir. Bu büyük miktardaki enerjinin kontrollü şartlar altında kullanılması işlemleri sürdürülmekte ve bir sonuca erişme konusunda ümitli olunmaktadır.

Normal izotopik kompozisyonu ve tabii uranyum, nükleer reaktörlerde kullanılabilmektedir. Buralarda parçalanıp enerjiye dönüşür. Bu işlemde uranyumun bir bölümü plütonyuma dönüşmektedir. Bu da zincirleme patlama reaksiyonlarında kullanılır.

Uranyumun bizzat kendisi patlayıcı olarak asla kullanılamaz. Atom numarası: 92’dir. Simge: U harfidir. Kütle no: 238,03 Kaynama Noktası (C): 3818 derecedir. Erime Noktası (C): 1132 derecedir. Yoğunluk: 19,07 Buharlaşma Isısı: 110dur. Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 2,7dir. Elektriksel iletkenlik: 0.034 ve Isıl iletkenlik ise: 0.064tür Özgül Isı Kapasitesi ise: 0.028dir

Zenginleştirilirmiş Uranyum Nedir?

Zenginleştirilmiş uranyum, içerisindeki Uranyum-235 (kimyasal sembol 235U) oranı belirli yöntemler ile doğal seviyelerin üstüne çıkartılan uranyum karışımıdır. Doğada sahip olunan bütün uranyum elementinin %99.284’ü Uranyum-238 (kim. sembol 238U) izotopundan meydana gelir.

Zincirleme fisyon gerçekleştirme yeteneği olan tek uranyum izotopu olan Uranyum-235’in bütün uranyum rezervleri içindeki payı sadece %0.72’dir. Bundan dolayı nükleer yakıt amaçlı şeklinde kullanılabilmesi için 235U izotopunun uranyum karışımı içindeki oranının arttırılması gerekir.

2007 yılından itibaren dünyada nükleer silah üretimi, askeri deniz ulaşımı ile az miktardaki araştırma reaktörleri için ortalama 2,000 ton zenginleştirilmiş uranyum üretilmiştir. Zenginleştirilme işleminden geriye kalan Uranyum-238’e indirgenmiş ya da Zayıflatılmış Uranyum adı verilir.

Sembolü: U
Atom Numarası (Proton Sayısı): 92
Atom Kütlesi: 238.02891 g/mol
Element Serisi: Aktinitler
Periyodik Tablodaki Grubu: –
Yoğunluk: 18.95 g/cm3
Erime Noktası: 1132.2 °C
Kaynama Noktası: 4131 °C
Oda Koşulundaki Hali: Katı
Görünümü: Metalik Gri
Keşif: Martin Heinrich Klaproth (1789)


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir