Türkiye’nin platoları


Turkiyenin-platolari

Akarsular tarafından derin vadilere yarılmış olan geniş ve yüksek düzlüklere plato denir.

Türkiye’de platolar oldukça fazladır. Bunun nedeni, Anadolu kütlesinin dördüncü zaman başlarında tektonik hareketlerle yükselmesi ve bu yükselen düzlüklerin akarsularla yarılmasıdır.

Ancak platoların en çok bulunduğu bölge İç Anadolu’dur. İç Anadolu Bölgesindeki başlıca platolar. Tuz Gölü’nün güneyindeki Obruk, batısındaki Cihanbeyli, kuzeyinde Haymana Platosu yer alır. Kızılırmak yayı içinde Bozok Platosu bölgenin doğusunda da Uunyayla Platosu yer alır. İç Anadolu’daki platoların ortalama yükseltisi 1000 – 1500 metre dolaylarındadır. Bu bölgedeki platolar genelde tarımsal faaliyetlerde ve küçükbaş hayvancılıkta kullanılır.

Türkiye’de en yüksek platolar Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Bunlar, Eruzum –  Kars ve Ardahan platolarıdır. Bunlara lav platoları da denir. Bu platolar genelde arıcılık ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde kullanılır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde Şanlıurfa ve Gaziantep platoları uzanır. Bu bölgedeki platolarda tarım ve küçükbaş hayvancılık yapılır.

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Taşeli ve Teke platoları kireçli kayalardan oluşmuş olup, karstik bir yapıya sahiptir. Bu platolar arazi yapısı nedeniyle sanayi, ulaşım, ticaret ve tarıma elverişsiz olduğu için nüfus bakımından seyrektir. Bu bölgedeki platolar arıcılık, yaylacılık, küçükbaş hayvancılık ve doğa turizmi için elverişlidir. Akdeniz Bölgesindeki platolar karstik araziler üzerinde yer alır. Bu araziler su tutma özelliği olmadığı için tarıma elverişli değildir. Bununla birlikte bu alanlar engebeli ve yüksek olduğu için başta ulaşm olmak üzere sanayi ve ticaret gibi ekonomik faaliyetler için de elverişsizdir. Ancak küçükbaş hayvancılık ve arıcılığın yapıldığı yaylacılık faaliyetleri ve turizm için elverişlidir. Çünkü bu alanlarda yer alan mağara ve diğer karstik şekiller turizm potansiyeli oluşturur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir