Türkiye’nin Jeopolitik Ve Jeostratejik Önemi


Türkiye bulunduğu jeopolitik konum nedeni ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alır. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta doğu siyasetinde etkin olmak isteyen her ülke Türkiye ile iyi geçinmek zorundadır. Çünkü bu bölgelerdeki en güçlü devlet Türkiye’dir ve bölgede Türkiye’nin sözü geçmektedir. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinin Akdeniz ile Orta Doğudaki mücadelelerinde Türkiye ile iyi ilişkiler kurması gerekir.

Türkiye’nin Bölgedeki Önemi

Türkiye Asya ile Avrupa arasında köprü görevi görmektedir. Önemli boğazlara sahip olması, İstanbul gibi dünya için çok önemli bir şehrin bulunması ve transit ticareti ile petrol ticaretinin Türkiye üzerinden yapılıyor olması ülkenin önemini gözler önüne sermektedir. Özellikle Kafkas ülkelerinden gelen doğal gaz ile Orta Doğu ülkelerinden gelen petrollerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve dünyaya dağıtılıyor olması Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemini gözler önüne sermektedir.

Dolayısı ile bu kaynaklardan yararlanmak isteyen ülkelerin Türkiye ile iyi geçinmeleri gerekir. Bunun dışında önemli su kaynaklarına sahip olması sayesinde Orta Doğu devletleri üzerinde Türkiye’nin etkinliğini arttırmaktadır. Çünkü burada yer alan ülkelere Türkiye’den gelen akarsular su taşımaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe