Coğrafya

Türkiye’deki toprak oluşumu ve çeşitleri

Yeryüzünde topraklar üç şekilde oluşur:

Fiziksel çözülme (Mekanik ufalanma): Günlük sıcaklık sonucunda kayaların ufalanmasıdır. Sıcaklık farklarının fazla olduğu karasal iklimlerde hızlıdır. Türkiye’de fiziksel ufalanma en fazla Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Türkiye’de fiziksel ufalanma en fazla Doğu Anadolu,  İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.

Kimyasal çözülme: Yağış ve sıcaklığa bağlı olarak kayaların kimyasal yolla ufalanmasıdır. Türkiye’de kimyasal çözülme en fazla Karadeniz Bölgesinde görülür.

Biyolojik çözülme: Bitkilerin kökleri ve öz suları ile kayalar üzerinde yaptığı ufalanmasıdır.

  • Yerli topraklar (kahverengi step, kahverengi orman, çernozyon, laterit, terra rossa (kırmızı toprak) bulundukları bölge iklimi hakkında bilgi verir.
  • Taşınmış topraklar (alüvyal, lös, moren) bulundukları bölgelerin iklimi hakkında bilgi vermez.
  • Akarsular – Alüvyon
  • Rüzgarlar – Lös
  • Buzullar – Moren taşınmış topraklar olup verimlidirler.
  • Delta ovaları akarsu biriktirmesi ile oluştukları için buralarda alüvyal topraklar görülür.
  • Karasal iklim alanlarında toprak üstünde kiraç ve tuz birikimi fazladır (buharlaşma)
  • Yağışın fazla olduğu yerlerde kiraç ve tuz birikimi az yıkanmış topraklar fazladır.
  • Türkiyede iklim çeşitliliği fazla olduğu için toprak çeşitliliği de fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir