Türkiye’de yer şekillerinin genel özellikleri


  • Türkiye’de yer şekillerinin en önemli özelliği ortalama yükseltinin fazla olmasıdır. Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1132 m’dir. Türkiye’de ortalama yükseltinin fazla olmasının nedeni: 3. jeolojik zamanın sonları ile 4. jeolojik zamanın başlarında bütünüyle yükselmeye uğramasıdır.
  • Yükseltinin fazla olması, ulaşım, tarımsal arazi, hidroelektirik potansiyeli, nüfus dağılışı, yaylacılık ve büyükbaş hayvancılık gibi ekonomik faaliyetleri etkiler.
  • Türkiye’de yükselti, batıdan doğuya doğru artar.
  • Türkiye’ye yer alan sıradağlar, Alp – Himalaya kıvrım dağ sisteminin devamı olup, doğu – batı doğrultusunda uzanırlar.
  • Dağlar, Karadeniz’de ve Akdeniz’de denize paralel, Ege’de ise denize dik uzanmaktadırlar.
  • Türkiye, bugünkü görünümünü yakın bir zamanda almış, genç bir arazi yapısına sahip olduğundan deprem bakımından aktiftir.
  • Ayrıca, dağ sıraları arasında geniş çöküntü alanları (graben) yer almaktadır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe