Türkiye Selçuklu Devleti Özellikleri


Türkiye Selçuklu devleti (1077-1308)

 • Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklu ailesinden olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından başkent İznik olmak üzere kuruldu.
 • Kısa sürede sınırları Suriye’den Marmara sahillerine kadar genişlemiştir.
 • Anadolu’ya göç etmiş olan Türkmenleri birleştiren Süleyman Şah, göçebe Oğuzların büyük gruplar halinde Anadolu’ya gelmelerine de imkan sağlamıştır.
 • Bizans’ın dini ve ekonomik baskısından bıkan Ermeni ve Süryaniler aradıkları hoşgörülü yönetim anlayışınız Süleyman Şah ve ondan sonra gelen Selçuklu sultanları zamanında buldular.
 • Süleyman Şah Suriye’ye yaptığı seferde Suriye Selçuklularına yenilerek savaşta öldü. (Ayn-ı Seylem Savaşı)
 • Süleyman Şah’ın ölümüyle başlayan 1. Fetret döneminden sonra başa geçen 1.Kılışaslarsan, 1. Haçlı Seferi’ne karşı başarıyla mücade etti. Fakat İznik’in Haçlıların eline geçmesiyle başkenti Konya’ya taşıdı. Musul’a egemen olmak isteyen 1. Kılıçarslan Büyük Selçuklu konutanlarından Emir Çavlı ile yaptığı savaşı kaybetti ve Habur Nehri’nde boğuldu (1107). 2. Fetret dönemi 1107-1116 yılları arasında yaşandı.
 • Türkiye Selçukluları 1. Kılıçarslandan sonra bir süre Danişmentlilerin etkisi altına girdilerse de 1. Mesut bu duruma son verdi. 2. Haçlı Seferine karşı başarıla mücadele eden 1. Mesut döneminde Avrupalılar Anadolu’ya “Türkiye” demeye başladılar. Bu dönemde para basılarak ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır.
 • 1176 Miryokefalon Savaşında 2. Kılıçarslan Birzans İmparatorluğunu yenerek Anadolu’yu kesin olarak Türk yurdu haline getirdi. Bu zaferden sonra Anadolu’da Haçlı Seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük tekrar Türkiye Selçuklularına geçti, Bizans İmparatorluğu savunmaya çekildi ve Bizans İmparatorluğunun Türkleri Anadolu’dan atma ümidi sona erdi.
 • Danişmentlileri ortadan kaldıran 2. Kılıçarslan, yaşlanıp yorulduğunu ileri sürerek Türk egemenlik anlayışına göre ülkesini on bir oğlu arasında paylaştırdı. Oğulları arasında taht kavgalarından dolayı 2. Kılıçarslan, Anadolu’ya giren 3. Haçlı Seferi’yle yeterince ilgilenemedi.
 • 2. Kılıçarslan’ın ölümünden sonra yerine geçen 1. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında uluslararası ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle ilk ticaret antlaşması yapılmıştır.
 • 1. Gıyasettin Keyhüsrev askeri hareketlerini iktisadi ve ticari amaçlara yönelik olarak düzenlemiş, Karadeniz ticaret yolunu tehdit eden Trabzon Rum İmparatorluğu’na sefer düzenleyerek Karadeniz ticaret yolunu tehdit eden Trabzon Rum İmparatorluğuna sefer düzenleyerek Karadeniz ticaret yolunu açmıştır.
 • Türkiye Selçuklu Antalya, Sinop, Alanya ve Kırım’ın Suğdak limanlarını alarak Karadeniz ve Akdeniz ticaret yolları üzerinde söz sahibi oldular ve ticari faaliyetleri canlandırdılar. Limanlarda donanma ve tersaneler kurarak denizcilik faaliyetlerini geliştirdiler.
 • Gürcüler, Ermeniler, Trabzon ve İznik Rumları ile mücadele ettiler.
 • En güçlü devirleri olan 1. Alaeddin Keykubat devrinin sonlarına doğru, doğuda Moğol tehlikesi ortaya çıktı.
 • 1. Alaeddin Keykubat, doğudaki kaleleri onarıp içlerine hazır kuvvetler yerleştirerek, İslam devletleriile ittifak girişiminde bulunmuş, aynı zamanda Moğollara dostluk elçileri göndererek bu tehlikeye karşı tedbirler almaya çalışmıştır.
 • 1. Alaeddin Keykubat, Moğollara karşı başarılı savaşlar yapan Celalettin Harzemşah’ın Ahlat’ı kuşatması üzerine 1230 Yassıçimen Savaşı‘nda Harzemşahları yenilgiye uğrattı. Savaştan kısa bir süre sonra Celalettin Harzemşah ölünce bir yıl sonra Moğollar Harzemşah topraklarını alarak bu devlete son verdiler ve Türkiye Selçuklu Devleti ile sınır komşusu oldular.
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yassıçimen Savaşı’nı kazanması Moğolların, Türkiye Selçuklularından çekinmesine neden olmuştur.
 • 1. Alaeddin Keykubat’ın ölümünden sonra çıkan Baba İshak İsyanı Türkiye Selçukluları tarafından güçlükle bastırılınca, Türkiye Selçukluların zayıfladığını farkeden Moğollar Anadolu’ya girdiler.
 • Moğollar ile Türkiye Selçukluları arasında yapılan 1243 Kösedağ Savaşı’nı Anadolu Selçukluları kaybetti.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir