Türkiye akarsularının genel özellikleri


Türkiye akarsularının genel özellikleri:

 

  • Yatak eğilimleri fazladır. Buna bağlı olarak akış hızları, aşındırma güçleri ve enerji potansiyelleri yüksektir.
  • Yakın jeolojik zamanda oluştukları için denge profiline ulaşmamışlardır. Ulaşımda kullanılmazlar.
  • Genelde denize döküldükleri yerlerde delta oluştururlar.
  • Rejimleri düzensiz, akımları düşüktür.
  • Türkiye’deki akarsular hidroelektirik enerji üretimi, tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu temini (en fazla)turizm ve tatlı su balıkçılığında kullanır.
  • Dağlık alanlarda ilerleyen akarsular dar ve derin vadiler oluştururken, ovalık alanlarda ilerleyen akarsular geniş tabanlı ve sığ vadiler oluşturur.
  • Hidroelektrik potansiyeli  en fazla olan akarsular Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
  • Ege Bölgesi’ndeki akarsular graben alanları içinde menderesler çizerek akar.
  • Akımı en yüksek ve rejimi en düzenli akarsular Karadeniz Bölgesi’nde yer alır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe