Türk adının anlamı, Türklerin ana yurdu ve Türk göçleri


 

Türk adı Uygur metinlerinde “güç kuvvet“, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı“, Çin kaynaklarında “miğfer” anlamı kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli, kanun nizam sahibi” anlamına geldiği belirtilmiştir.

Türk kelimesini siyasal ad olarak ilk defa kullanan Göktürkler olmuştur. Anadolu’nun Türkiye olarak adlandırılması ise 12. yüzyıldan itibarendir. Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu, Bizans tarafından “Turkia” adıyla anılmıştır.

1176’da Bizans ile Anadolu Selçukluları arasında yapılan Miryokefalon Savaşı sonucunda Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.

Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Türkler ilk olarak Altay-Sayan Dağları’nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Aral Gölü çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusunda yaşamışlardır. Orta Asya’da birçok kültür merkezi bulunmaktadır.

Anav kültürü, Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış en eski kültürdür. Afanesyevo kültürü ise Altay – Sayan dağlarının kuzey batısında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış, Türklerin en eski kültürdü. Andronova kültürü, Hazar Denizi’nin kuzey doğusunda Ural Dağları’na kadar uzanan bölgede en geniş yayılma alanına sahip kültürdür. Karasuk kültürü, Yenisey Irmağı’nın bir kolu olan Karasuk kültürü, Yenisey Irmağı’nın bir kolu olan Karasuk Nehri kenarında oluşturulmuştur. Abakan bölgesindeki Tagar kültürü ise en gelişmiş kültürdür.

Zamanla Türkler, Orta Asya’dan çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir.

Göçlerin nedenleri

Ekonomik ve sosyal nedenler

 • İklim koşullarının değişmesi
 • Kuraklığa bağlı olarak otlak ve meraların azalması
 • Hızlı nüfus artışı
 • Salgın hastalıklar

Siyasi nedenler

 • Boylar arasında mücadeleler yaşanması
 • Dış güçlerin baskısı (Çin, Moğol, Kitan)
 • Cihan hakimiyeti (yeni yurtlar edinme) düşüncesi

Göçlerin temel nedenlerinin ekonomik sıkıntılar ve Türklerin bağımsızlık duygusu olduğu görülmektedir.

Göçlerin sonuçları

 • Türkler göç ettikleri yerlerdeki, değişik kültürlerle etkileşime girmişlerdir.
 • Türk kültür ve medeniyeti geniş alanlarda yayılmıştır.
 • Türkler göç ettikleri yerlerde büyük ve güçlü devletler kurmuşlardır.
 • Türkler gittikleri yaşayan toplumlara, tarımı, hayvancılığa ve maden işlemeyi öğretmişlerdir.
 • Türklerin, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmayı ve çok sayıda devlet kurmaları, Türk tarihinin araştırılmasını zorlaştırmıştır.
 • Bazı Türk kavimleri zamanla özbenliklerini kaybetmişlerdir.

Türklerin dünyanın çeşitli bölgelerine göç etmelerini tekerleği ve atı kullanmaları ile göçebe yaşam tarzı kolaylaştırmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir