Timur Devleti: 1370 – 1507


Timur Devleti, Timur Han tarafından 1370 yılında kurulmuş, kısa süre içerisinde Delhi’den Bursa’ya kadar uzanan geniş coğrafyayı hâkimiyeti altına almış, Timur Han’ın vefatı üzerine parçalanıp yıkılmış büyük Türk Devletidir.

Timurlular (1370-1507)

  • Moğol Çağatay Hanlığı’nın içinde bulunduğu karışıklıklardan yararlanan Timur tarafından Semerkant merkezli kurulmuştur.
  • Timur, Orta Asya ve Hindistan’ı hakimeyet altına aldıktan sonra yaptığı seferlerde; Terek Savaşıyla (1395) Altın Orda Hanı Toktamış’ı, Ankara Savaşıyla Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i yenerek bu devletlerin zayıflamasına neden olmuştur.
  • Timur’dan sonra taht kavgaları ile zayıflayarak yıkılışa geçen Timurlularda hükümdarlardan Uluğ Bey astronomi alanında çalışmalarıyla, Hüseyin Baykara yazdığı Türkçe şiirlerle ün yapmıştır.
  • Hüseyin Baykara’nın arkadaşı olan Ali Şir Nevai Türkçe’nin Farça’dan üstün olduğu ispatlamak amacıyla Muhakemet’ül Lügateyn adlı eserini yazmıştır.
  • Doğunun yetiştirdiği en büyük bestekarlardan olan, müzik bilgini, ses ve saz üstadı olarak tanınan Abdülkadir Meragi Timurlular döneminde yaşamıştır.
  • Timur’un Altınorda Devleti’ni parçalaması Rusların güçlenerek güneye inmesine neden olmuştur. Ruslar 1552 yılında Kazan’ı, 1556 yılında Astrahan’ı ele geçirerek Hazar Denizi’ne inmişlerdir.

Kaynak:  Timurlular Devleti Tarihi – Prof. Dr. İsmail Aka – Berikan Yayınevi


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir