Tarih

Timurlular devleti

Timurlular (1369-1507)

  • Moğol Çağatay Hanlığı’nın içinde bulunduğu karışıklıklardan yararlanan Timur tarafından Semerkant merkezli kurulmuştur.
  • Timur, Orta Asya ve Hindistan’ı hakimeyet altına aldıktan sonra yaptığı seferlerde; Terek Savaşıyla (1395) Altın Orda Hanı Toktamış’ı, Ankara Savaşıyla Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i yenerek bu devletlerin zayıflamasına neden olmuştur.
  • Timur’dan sonra taht kavgaları ile zayıflayarak yıkılışa geçen Timurlularda hükümdarlardan Uluğ Bey astronomi alanında çalışmalarıyla, Hüseyin Baykara yazdığı Türkçe şiirlerle ün yapmıştır.
  • Hüseyin Baykara’nın arkadaşı olan Ali Şir Nevai Türkçe’nin Farça’dan üstün olduğu ispatlamak amacıyla Muhakemet’ül Lügateyn adlı eserini yazmıştır.
  • Doğunun yetiştirdiği en büyük bestekarlardan olan, müzik bilgini, ses ve saz üstadı olarak tanınan Abdülkadir Meragi Timurlular döneminde yaşamıştır.
  • Timur’un Altınorda Devleti’ni parçalaması Rusların güçlenerek güneye inmesine neden olmuştur. Ruslar 1552 yılında Kazan’ı, 1556 yılında Astrahan’ı ele geçirerek Hazar Denizi’ne inmişlerdir.

Kaynak:  Timurlular Devleti Tarihi – Prof. Dr. İsmail Aka – Berikan Yayınevi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir