Taş devri ve özellikleri


Bu devir kendi içerisinde Eski Taş (Paleolitik) Devri, Orta Taş (Mezolitik) Devri, Yeni Taş (Neolitik) Devri olmak üzere üçe ayrılır. Ancak tarih öğrenimini kolaylaştırmak için Taş Devri, Yontma Taş devri ve Cilali Taş devri olmak üzere iki ana başlık halinde ele alınacaktır.

Yontma Taş devri (Mezolitik)

Kullanılan araç gereçler taş ve kemiklerin yontularak yapılmasından dolayı bu adı almıştır.

 • İnsanlar bu dönemde küçük gruplar (klan) halinde yaşamışlardır.
 • Buzullardan dolayı insanlar mağara, kaya dibi ve ağaç kovuğu gibi doğal barınaklarda yaşamışlardır.
 • İnsanlar hayatlarını avcılık toplayıcılık yaparak sürdürmüşlerdir. Yani asalak kültü (tüketici kültür) vardır.
 • Kadınların toplayıcılık, erkeklerin avcılıkla uğraşmalarıyla ilk işbölümü ortaya çıkmıştır.
 • İnsanlar, av hayvanlarını ve yemiş dolu ağaçları bulabileceği yerlere gitmek zorunda olduğundan göçebe olarak yaşamışlardır.
 • Taş ve kemikler yontularak basit alet ve silahlar yapılmıştır.
 • İnsanların sosyalleşme süreci henüz başlamamıştır.
 • Bu dönemde Buzu Çağı’nın yaşanması yani iklimin sert olması yaşam koşullarını zorlaştırmıştır.
 • İnsanlar, mağara duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yapmışlardır. Ancak genel anlamda yaşamlarını yansıtan figürlere rastlanmaktadır.
 • Dönemin sonlarına doğru ateşten bulunmuştur. İnsanlar ateşi aydınlanma, ısınma, vahşi hayvanlardan korunma ve pişirmede kullanmışlardır. Bu keşif uygarlık tarihindeki ilk buluştur.

Cilalı Taş devri (neolitik)

Yapılan alet ve silahların yüzeyleri parlatılıp, uçları kesici hale getirildiğinden dolayı bu adı almıştır.

 • Buzul çağı sona ermiş ve iklim şartları yaşamaya daha elverişli hale gelmiştir.
 • İnsanlar tarıma elverişli su kenarlarında çeşitli bitkiler yetiştirerek tüketici olmaktan kurtulup üretici duruma geçmişlerdir.
 • Tarım faaliyetleri yerleşik yaşamı zorunlu kıldığı için insanlar su kenarlarında bitişik evler yaparak yerleşik hayata geçmişlerdir.
 • Yerleşik hayata geçmekle beraber köyler kurulmaya başlayınca ve üretim gelişince insanların sosyalleşme süreçleri de başlamıştır.
 • İnsanların bitki liflerinden elbiseler yapmaya başlaması dokumacılığı doğurmuştur.
 • Üretim faaliyetlerinin başlamasıyla insanlar arasında işbilirliği ve işbölümü yaygınlaşmıştır.
 • Besinlerin daha iyi ve uzun süreli korunabilmesi için pişirilmiş toprak kaplar yapılmıştır. Yani seramik kültürü gelişmeye başlamıştır.
 • Üretim fazlası ürünlerin takas usulü ile satılması ticaretin başlamasına ortam hazırlamıştır.
 • Sabanını kullanmasıyla tarım üretimi artmıştır.
 • Mezar kültürü gelişmiş, Menhir ve Dolmen denilen mezarlar yapılmıştır.
 • Bazı bölgelerde insanların, ölüleriyle birlikte mezarlara; atlarını, günlük kullandıkları araç, gereç, eşya ve silahlarıyla da koydukları görülmüştür. Bu durum, bu toplumların ölümden sonraki hayata inandıklarını gösterir.
 • At, koyun, keçi, köpek gibi bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir.
 • Tekerlek icat edilmiştir. Tekerleğin icadı ve atın evcilleştirilmesi göçleri ve toplumlar arası kültürel etkileşimi kolaylaştırmıştır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir