Talas savaşı nedir? nedenleri, sonuçları ve tarihi nedir?


Talas Savaşı (751)

Abbasiler Dönemi’nde, Çin’in Orta Asya Türkleri üzerindeki baskıları artınca Türkler, Araplardan yardım istemiş ve Türk-Arap ittifakına karşı Çin ile 751 yılında Talas Savaşı yapılmıştır.

Talas Savaşı sırasında ve sonrasında Türkler ve Araplar kültürel yakınlık kurmaya başlamıştır. Zaten milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak hayatını sürdüren Türkler, dürüst, doğru, adil ve güvenilir kimseler oldukları için Arapların yaşadığı İslam dininden etkilenmeye başladılar. Adil olma ve adaleti sağlama gibi değerlerin Türklere yakın olması İslam’ı kabul etmelerini hızlandırmıştır.

Talas Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

  • Çinlilerin ve Arapların Orta Asya’yı kontrol altına almak istemeleridir.
  • Çinlilerin Orta Asya üzerine ve özellikle Türkistan’a yaptığı seferlerin artmasıdır.
  • Daha önce Arapların Çinlileri yenmiş olması ve bu durumun İslamiyet’ten önce gerçekleşmesidir.

Talas Savaşı’nın Sonuçları

  • Savaştan Türk-Arap ittifakı galip gelmiştir.
  • İlk olarak Türklerin Kartluk boyu daha sonra diğer Türk boyları kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmiştir. Böylece “Türk-İslam Tarihi” başlamıştır. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyları Karluk, Yağma ve Çiğil’dir.
  • Türklerde Müslümanlar araşsında bir yakınlaşma olmuştur, Türk-Arap ilişkileri artmış, ticari faaliyetler gelişmiştir.
  • Kağıt, barut, matbaa, pusula yapımı ilk kez bu savaşta Çin dışına çıkmıştır.
  • Orta Asya’daki Çin tehlikesi sona ermiştir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe