• Coğrafya

    Türkiye’de yeryüzü şekillerinin oluşum süreci

    Türkiye’de yeryüzü şekilleri iç ve dış kuvvetlerin etkileşimi sonucu oluşmaktadır. Ülkemizdeki yeryüzü şekillerinin oluşum jeolojik zamanlarına göre aşağıda özetlenmiştir. Birinci zaman (Paleozoik): 1. Jeolojik zamanda, Türkiye’nin bulunduğu yerde Teths (Tetis) Denizi bulunuyordu. Bu…