• Tarih

    Topkapı Sarayı hakkında bilgi

    Topkapı, Osmanlı padişahlarının Dolmabahçe Sarayı yapılıncaya kadar oturdukları saraydır. Fatih Sulta Mehmet zamanında yapılmaya başlanmış, giderek yeni bölümler eklenmiştir. 1924’ten beri müze olarak kullanılan sarayda Fatih’ten Abdülmecit’e kadar bütün hükümdarlar oturmuştur. Sarayın çevresi…