• Tarih

    Timurlular devleti

    Timurlular (1369-1507) Moğol Çağatay Hanlığı’nın içinde bulunduğu karışıklıklardan yararlanan Timur tarafından Semerkant merkezli kurulmuştur. Timur, Orta Asya ve Hindistan’ı hakimeyet altına aldıktan sonra yaptığı seferlerde; Terek Savaşıyla (1395) Altın Orda Hanı Toktamış’ı, Ankara…

  • Kimdir

    Timur kimdir?

    Timur büyük bir imparatorluk kurarak, Anadolu’dan Çin’e kadar olan sahada kendisinden yaklaşık iki asır önce esen Moğol fırtınasının bir benzerini tekrarlamış, dünya harp tarihinin en büyük komutanlarından biridir. 1336’da Maveraünnehir’de Barulas aşiretinin önde…