• Tarih

    1921 anayasası özellikleri

    1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921) Mondros Mütarekesi ile ülkenin yabancı güçler tarafından işgali sonrasında Anadolu’da başlayan direniş hareketlerini kırmak için İstanbul Hükümeti, Mebusan Meclisi seçimlerini yapmak zorunda kalmış, bunu fırsat bilen…