• Tarih

    Maden devri ve özellikleri

    Ateşin keşfinden sonra insanlar madeni işlemeyi öğrenerek araç – gereç, ev eşyası ve silahlar yapmışlardır. Bu insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir. Sırasıyla yoğun olarak işlenen madenler bakır, tunç ve demirdir. Bu…

  • Tarih

    Taş devri ve özellikleri

    Bu devir kendi içerisinde Eski Taş (Paleolitik) Devri, Orta Taş (Mezolitik) Devri, Yeni Taş (Neolitik) Devri olmak üzere üçe ayrılır. Ancak tarih öğrenimini kolaylaştırmak için Taş Devri, Yontma Taş devri ve Cilali Taş…