• Tarih

    Sümerler hakkında bilgi

    İlk defa Sümerlerin gelip yerleştiği Mezopotamya’nın yerli halkı yoktur. M.Ö. 4000-3000 yıllarında yaşamış olan Sümerler, buraya Orta Asya’dan göç etmişlerdir. Dil ve bazı geleneklerinden anlaşıldığına göre, bunlar Ural-Altay ve Sibirya milletleri topluluğundan idiler.…