• Kimdir

    Mevlana kimdir? hayatı ve eserleri

    Şark-İslam tefekkür tarihinin en değerli mümessili Mevlana Celaleddin, 30 eylül 1207 yılında Belh’te doğmuştur. Mevlana’nın babası, Belh’te Hatibi-Hatipgiller denen bir soydan Ahmed Hatibi oğlu Hüseyn’in oğlu Muhammed Bahaeddin Veled’dir. Muhammed Bahaeddin Veled, zamanında bilginler…