• Tarih

    Kırım savaşının nedenleri ve sonuçları

    Kırım savaşı (1853-1856) Kırım savaşının temel nedeni, Osmanlı Devleti’nin giderek zayıflamasından dolayı, Orta Doğu’da ortaya çıkan siyasi ve ekonomik boşluğun doldurulması konusunda, Rusya ve İngiltere’nin çatışmasıdır. Kırım savaşının nedenleri Rus Çar’ı 1. Nikola’nın…