• Tarih

  Osmanlı’da millet sistemi

  Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde farklı ırklara ve dini inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti’ndeki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de temelini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en güzel örneklerinden biri olan ebru…

 • Tarih

  Senedi ittifak (1808)’in özellikleri

  Osmanlı Devleti’nde bir bölgenin, şehrin yada kasabanın ileri gelenleri, yönetim ile şehir arasındaki ilişkileri kuranAyanlar, devletin gücünü kaybetmesi ile güçlerini arttırmış, adeta devlet içinde devlet haline gelmeye başlamışlardır. Durumundan endişelenen II. Mahmut, içine…

 • Tarih

  Birinci dünya savaşının nedenleri, sebepleri ve sonuçları

  I. Dünya Savaşı nedenleri (1914-1918) Savaşın genel nedenleri Sanayi inkılabı sonucunda büyük devletler arasındaki hammadde ve pazar rekabetinin artması ve sömürgecilik yarışının hızlanması. Karşılıklı siyasi rekabetler, bloklaşmalar, silahlanma yarışı ve devletlerarası anlaşmazlıklar. Fransız ihtilali…

 • Tarih

  Kırım savaşının nedenleri ve sonuçları

  Kırım savaşı (1853-1856) Kırım savaşının temel nedeni, Osmanlı Devleti’nin giderek zayıflamasından dolayı, Orta Doğu’da ortaya çıkan siyasi ve ekonomik boşluğun doldurulması konusunda, Rusya ve İngiltere’nin çatışmasıdır. Kırım savaşının nedenleri Rus Çar’ı 1. Nikola’nın…

 • Kimdir

  Ali Kuşçu kimdir?

  Türk ilim adamlarının önde gelenlerinden biri olan Ali Kuşçu, 1400 yılında Semerkant’ta doğdu. Babası Uluğ Bey’in Kuşçubaşısı olan Mehmet Bey’di. Babasının bu görevinden dolayı Ali Kuşçu diye anılmaktadır. Ali Kuşçu’nun çocukluk ve gençlik…

 • Kimdir

  Şeyh Edebali kimdir?

  Türk ahi şeyhi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında önemli hizmetleri olmuştur. Karaman’da doğdu, Bilecik’te öldü. Şeyh Edebali’nin yaşamıyla ilgili bilgiler söylencelere dayanır. Osmanlı Devleti’nin kurucu Osman Gazi’nin kayınbabası olarak bilinir. Öğrenimine Karaman’da başladı. Sonra…

 • Nedir

  Kurtuluş savaşı

  Osmanlı Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinin temelini, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 1919-1922 arasında başta Yunan ordusu olmak üzere işgalci kuvvetlere karşı yürütülen Kurtuluş savaşı oluşturur. Anadolu’daki direniş hareketlerine dayanarak gelişen ve yeni kurumların…

 • Tarih

  Kut-ül Amare nedir?

  Kut-ül Amare, Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı’nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun, Birinci…