• Tarih

    Taş devri ve özellikleri

    Bu devir kendi içerisinde Eski Taş (Paleolitik) Devri, Orta Taş (Mezolitik) Devri, Yeni Taş (Neolitik) Devri olmak üzere üçe ayrılır. Ancak tarih öğrenimini kolaylaştırmak için Taş Devri, Yontma Taş devri ve Cilali Taş…