• Tarih

    Moon tarikatı hakkında bilgi

    Sun Myung Moon tarafından kurulan bu örgüt, ABD’nin en nüfuzlu ve en güçlü kuruluşlarından biridir ve yüzmilyarlarca dolara hükmeder. Tarikat yüzlerce vakıf, şirket, üniversite, yayın evi, gazete ve dini kuruluşlara sahiptir. Hemen hemen…