• Kimdir

  Batlamyus kimdir?

  M.S. 100 civarında Yukarı Mısır’daki Ptolemais Hermiou’da doğduğu düşünülmektedir. Hayatının büyük bir kısmının İskenderiye’de geçirmiştir. Astronomi, matematik, coğrafya ve optik alanlarında çalışmaları vardır. Batlamyus, Hipparchos’un çalışmalarından ve gözlemlerinden yaralanmıştır. M.Ö. 2. yüzyılın başlarında…

 • Kimdir

  Aristarkhos kimdir?

  M.Ö.310 ile 230 yıllan arasında yaşamış olan Aristarkhos Sisam adasında doğmuştur. İskenderiye’ye gelip matematik, geometri ve astronomi konulannpa önemli çalışmalar yapmıştır. Güreş’in ve Ay’ın büyüklüklerini ve uzaklıklarını hesaplamıştır. Bunun için Ay’ın tam yarısının…

 • Kimdir

  Pergeli Apollonius kimdir?

  Helenistik dönem astronomisinin en belirgin özelliği gözlem ile matematiksel yöntemin birleşmesidir. Eudoxus’dan beri süre gelen küreler teorisinin yetersizliği sonucunda İskenderiye’li astronomlar gök cisimlerinin özelliklede gezegenlerin değişiklik gösteren parlaklıkları ve hareketlerindeki periyodik değişimleri ortaya…