• Tarih

    Hz. İbrahim kimdir?

    Kuran’da adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim’in M.Ö. 1263 yıllarında yaşadığı söylenir. Yahudi, hıristiyan veya müslüman olsun, Allah’a inanan herkes için İbrahim, sadece bir efsane kahramanı değil, dini inançlar açısından, tektanrılı dinlerin…