• Tarih

    Keman tarihçesi

    Kemanın ve aynı aileden öteki çalgıların (viyola, viyolonsel, kontrbas) kökenini Milattan beş yüzyıl önce Seylan’dan aramak gerekir. Ortaçağ’da, Arabistan ve İran yoluyla Avrupa’ya yayılmıştır. XVI. yy. da Lyon’lu bir çalgı yapımcısı, bütün Ortaçağ…