• Tarih

    Avrupa Hun Devleti Özet

    Kavimler Göçü’nden sonra Orta Macaristan’a yerleşerek Avrupa’da Balamir önderliğinde ilk Türk devletini kurdular. (375-469) Avrupa Hun Devleti Özellikleri Balamir’den sonra Avrupa Hunlarının başına Uldız geçmiştir. Uldız’dan sonra Hunların yönetimine Karaton, Rua daha sonra…