• İnanç,  Tarih

    Haşhaşiler kimdir? Haşhaşi ne demektir?

    Tarihe Asasinler olarak geçen ve suikast kelimesini (Haşhaş kullananlar değil) Avrupa dillerine (lng. Assassinate, Fra.   ssassinat- öldürmek, assassin-katil, Haşhaşi olan kimse) sokan Haşhaşiler, İsmailiye mezhebine bağlı okültist ve simyacı Hasan Sabbah tarafından 10.…