• BİLİM

    Gıybet nedir? gıybetten nasıl korunmalıyız?

    Gıybet; bir kimsenin gıyabında onun hoşlanmayacağı, incitici, aşağılayıcı, küçültücü şeylere konuşmak anlamında kullanılan ahlaki bir kavramdır. Dedikodu ile eş anlamlı kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Zannın birçok çeşidinden sakının! Çünkü zanların bir…