• Tarih

    Gazneliler dönemi ve özellikleri

    Gazneli Devlet (963 – 1187) Kurucusu Samanoğullarının Herat valisi Alp Tekin’dir. Başkanti Afganistan’daki Gazn şehridir ve devlet adını bu şehirden almıştır. Bu devleti kuranlar Halaç Türkleridir. En güçlü hükümdarları Gazneli Mahmut’tur. Gazneli Mahmut,…