• Nedir

  Politika felsefesi nedir?

  Politika felsefesi, en soyut düzeyde siyasi görüşte yer alan kavram ve argümanlarla ilgilenen felsefe dalıdır. Diğer bir deyişle siyaset felsefesi, bir kişinin veya bir grubun, bir hükumetin görevleriyle ve belirli bir ulus, devlet veya yerel…

 • Kimdir

  Eflatun (Platon) kimdir?

  M.Ö. 427-347 yıllan arasında yaşamış olan Platon’nun Atina’da doğduğu düşünülmektedir. Hocası Sokrates’in ölümünden sonra Atina’yı terk etmiş ve yıllarca dönmemiştir. M.Ö. 388 yılında Atina’ya geri dönmüş ve şehrin batısında “Akademi” diye isimlendirdiği ünlü…

 • Nedir,  Psikoloji

  Felsefe nedir?

  Felsefe İ.Ö. VII-VI. yy.da Anadolu’nun o zaman Yunanistan’a ait topraklarında, Miletds’da Thales‘le başladı. Thales’in böyle bir sözcüğü kullanmadığını, tanımlamadan ilk kullananın ise Samos’lu Pythagoras (İ.Ö. 570- 4‘M)) olduğunu biliyoruz. Sözcük bugün ondan anladığımıza…