• Tarih

    Memlükler devleti özellikleri

    Memlükler devleti (1250 – 1517) Eyyubiler merkez ordusunu Kafkasların kuzeyinde yaşayan Kıpçak Türklerinden küçük yaşlarda aldıkları gençlerden oluştururlardı. Bu ordu saraya bağlı olduğu için Memlük veya Kölemen adıyla anılırdı. Bu ordudaki komutanların kurduğu…

  • Tarih

    Eyyûbiler Devleti özellikleri

    Eyyûbiler Devleti (1174 – 1250) Mısır’da bulunan Fatımilerin Haçlılara karşı Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi’den yardım istemesi üzerine Şirkuh komutasında bir ordu Fatımilerin yardımına gönderildi. Fatımilerde vezirliğe yükseltilen Şirkuh’un ölümü üzerine yerine yeğeni…