• Kimdir

    Evliya Çelebi kimdir?

    Evliye Çelebi, 17. yüzyılda seyahatlerinde tuttuğu günlükleri ile tanınan ünlü Osmanlı gezginlerindendir. Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve görüklerini Seyahatname adlı eserinde toplamıştır. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İstanbul’a…