• Nedir

    Demokrasi nedir?

    Halkın iktidarı anlamına gelen demokrasi en basit tanımıyla yöneticilerin, yönetilenlerce eşit koşullarda yapılacak serbest ve dürüst seçimlerle seçildikleri bir yönetim anlayışıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere demokrasinin dayandığı temel unsurlar şunlardır: Egemenlik Özgürlük…