• Teknoloji

    Türkiye’nin enerji kaynakları

    Termik enerji santralleri 1- Taş kömürü: Paleozoikte oluşmuştur bir kömür türüdür. Taş kömürü, kalorisi yüksek olduğundan ülkemizde demir-çelik sanayisinden yakıt olarak kullanılır. Taş kömürünün büyük bir bölümü Ereğli ve Karabük’teki demir-çelik fabrikalarında geri…

  • Nedir

    Biyokütle Enerjisi Nedir?

    Biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı organik madde kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Karbon içeren organik maddeler oksijenle reaksiyona girdiklerinde ısı…