• İlişkiler

    Empati nedir?

    Bu kavram Yunanca’daki “empatheia” sözcüğünden gelmektedir ki bu sözcük, “içini hissetmek” anlamına gelip, bir diğer insanın öznel deneyimini anlamayı ifade eder. Daha açık şekilde ise empati, etkileşim veya ilişki halinde olduğumuz diğer kişinin…