• Nedir

    Devlet nedir? devlet ne demek?

    Sınırları belirlenmiş bir toprak parçası (ülke) üzerinde yaşayan insanları, belli bir siyasal ve hukuksal otorite altında toplayan kuruluşlar bütününe devlet denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi devleti oluşturan üç temel unsur; ülke, halk…