• Coğrafya

    Türkiye’nin platoları

    Akarsular tarafından derin vadilere yarılmış olan geniş ve yüksek düzlüklere plato denir. Türkiye’de platolar oldukça fazladır. Bunun nedeni, Anadolu kütlesinin dördüncü zaman başlarında tektonik hareketlerle yükselmesi ve bu yükselen düzlüklerin akarsularla yarılmasıdır. Ancak…