• İnanç

    Cebrail Aleyhisselam hakkında bilgi

    Cebrail Aleyhisselam, bütün peygamberlere vahiy getirmekle görevli melektir. İbranice bir kelime olan Cebrail, “Allah’ın kulu” manasına gelir. Bu büyük melek, Kuran-ı Kerim’de Cibril, Ruhu’l-kudüs, Ruhu’l-emin, Ruh ve Resul şeklinde beş değişik isimle zikradilmiştir.…