• Tarih

    Birinci dünya savaşının nedenleri, sebepleri ve sonuçları

    I. Dünya Savaşı nedenleri (1914-1918) Savaşın genel nedenleri Sanayi inkılabı sonucunda büyük devletler arasındaki hammadde ve pazar rekabetinin artması ve sömürgecilik yarışının hızlanması. Karşılıklı siyasi rekabetler, bloklaşmalar, silahlanma yarışı ve devletlerarası anlaşmazlıklar. Fransız ihtilali…