• Tarih

  1924 Anayasası özellikleri

  1924 Anayasası (20 Nisan 1924) En uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. 1921 Anayasasına göre daha kapsamlıdır ve 105 maddeden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sert anayasasıdır. İlk kez 1924 anayasasında değiştirilmeyecek hüküm yer almıştır.…

 • Tarih

  1961 anayasası özellikleri

  27 Mayıs 1960 ihtilali ile Demokrasi Parti Hükümeti devrilmiş, Milli Birlik Komitesi (MBK) yönetime el koymuş, ve bir kanun çıkartarak mevcut Anayasanın birçok hükmünü değiştirmiş ve geçici bir anayasal düzen kurmuştur. Buna göre…

 • Tarih

  1924 anayasası özellikleri

  Meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında her iki hükümet şeklinde özgü özellikler taşıyan karma sistemi benimsemiştir. Nitekim egemenliğin millet adına TBMM tarafından kullanılabilmesi, yasama ve yürütme güçlerinin mecliste toplanmış olması Meclis Hükümeti sistemini…

 • Tarih

  1921 anayasası özellikleri

  1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921) Mondros Mütarekesi ile ülkenin yabancı güçler tarafından işgali sonrasında Anadolu’da başlayan direniş hareketlerini kırmak için İstanbul Hükümeti, Mebusan Meclisi seçimlerini yapmak zorunda kalmış, bunu fırsat bilen…

 • Tarih

  1982 anayasasının özellikleri

  1982 anayasası, bir başlangıç ve yedi kısımdan oluşmaktadır. Başlangıç, anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri içermektedir. Birinci kısım, genel esasları hükme bağlamaktadır. Burada devletin şekli, nitelikleri, amaç ve görevleri; egemenliğin kaynağı ve kullanış…