• Tarih

    Timurlular devleti

    Timurlular (1369-1507) Moğol Çağatay Hanlığı’nın içinde bulunduğu karışıklıklardan yararlanan Timur tarafından Semerkant merkezli kurulmuştur. Timur, Orta Asya ve Hindistan’ı hakimeyet altına aldıktan sonra yaptığı seferlerde; Terek Savaşıyla (1395) Altın Orda Hanı Toktamış’ı, Ankara…