• Tarih

    Hz. İbrahim kimdir?

    Kuran’da adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim’in M.Ö. 1263 yıllarında yaşadığı söylenir. Yahudi, hıristiyan veya müslüman olsun, Allah’a inanan herkes için İbrahim, sadece bir efsane kahramanı değil, dini inançlar açısından, tektanrılı dinlerin…

  • İnanç

    Besmele nedir? Besmelenin anlamı nedir?

    İnsanlar için her zaman tedbir kaynağı olan Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim” cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Türkçe anlamı “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” demektir. Rahman Allah’ın, dünyada hiç bir ayrım yapmadan bütün canlı varlıklara acıması ve…