• Nedir

    Ahilik nedir?

    Adını Arapça “kardeşim” anlamına gelen “ahi” veya “cömert” anlamına gelen Türkçe “akı” sözcüğünden alan, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaygınlık kazanan esnaf örgütü. Ahiliğin kökü Orta Asya’ya kadar uzanan ahiliğin tasavvufdaki…