• Tarih

    Abbasiler dönemi

    Abbasiler, tarihte muhtelif hanedanların adıdır. Bunların tarih açısından en önemlisi Bağdat Halifedir. Peygamberin amcası el-Abbas b. Abdulmuttalib b. Haşim soyundan gelen hanedandır. Kuruluş Dönemi Abbas’ın soyundan gelenler, ilk dört halife ve Emeviler döneminde,…

  • Tarih

    Abbasi mimarlığı ve sanatı

    Abbasi mimarlığı ve sanatı Son Emevi halifesi II. Mervan 744’te halife olduktan sonra yönetim merkezini Şam’dan Harran’a taşımıştır. 750’de Emevi yönetimine karşı ayaklanan Abbasiler’den Ebu Müslim, Emeviler’i yenilgiye uğratınca İslam dünyasının yönetimi Abbasi…