• Tarih

    Abbasi mimarlığı ve sanatı

    Abbasi mimarlığı ve sanatı Son Emevi halifesi II. Mervan 744’te halife olduktan sonra yönetim merkezini Şam’dan Harran’a taşımıştır. 750’de Emevi yönetimine karşı ayaklanan Abbasiler’den Ebu Müslim, Emeviler’i yenilgiye uğratınca İslam dünyasının yönetimi Abbasi…