• Tarih

    1982 anayasasının özellikleri

    1982 anayasası, bir başlangıç ve yedi kısımdan oluşmaktadır. Başlangıç, anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri içermektedir. Birinci kısım, genel esasları hükme bağlamaktadır. Burada devletin şekli, nitelikleri, amaç ve görevleri; egemenliğin kaynağı ve kullanış…