Sosyobiyoloji Nedir?


Sosyobiyoloji

Sosyal bilimlerle biyolojinin bir bütünlüğü olarak ifade edilebilen sosyobiyoloji; bu anlamda, temelde insan davranışlarını çesitli biyolojik ve sosyal faktörlere bağlı olarak açıklama çabasında olan bir bilim dalıdır.

Sosyobiyolojik yaklaşımda; evrimin doğal seleksiyon mekanizması esas alınarak, Darwinci sosyal kuramın insan toplumlarına uygulanmasına çalışılmakta ve yaşamda kalma savaşında bencil genlerin davranışlarımızı nasıl yönlendirdiği tartışılmaktadır.

Kaynak: Kabadayı, E. F. 2008. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Sosyobiyolojik Yaklaşımlar İle Değerlendirilmesine Yönelik Bir Bakış. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 20-23 Ekim 2008 Girne/KKTC.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr recyclinghöfe